Tel: 06 27055822 Van Dalsum Administratiekantoor

Met een balans weet je wat je eigen vermogen, je bezittingen en je schulden zijn. Met de winst- en verliesrekening kunnen we analyseren wat je sterke kanten zijn.

Jaarlijks krijg u van ons een eerlijk beeld van u onderneming/organisatie, dat u kunt presenteren aan uw relaties en investeerders.

De salarisadministratie werkt continue met de nieuwste regelgeving. Mutaties worden direct verwerkt. U ontvangt de volgende dag uw salarisstroken en de aangifte loonheffingen.

Met behulp van de parameters die voor u van belang zijn maken wij een gedetailleerd financieel businessplan: de balans, de winst- en verliesrekening en de periodieke cashflow.

Wij maken periodiek de juiste aangifte voor uw loonheffing, omzetbelasting, IB en VPB. Blijf op de hoogte van het nieuws en volg onze belastingblog, want daar staan nieuwe tips op..

Elk beginnend bedrijf loopt tegen allerlei wettelijke regelgeving aan. Wij zorgen dat u op de hoogte bent en begeleiden u door de groeistuipen naar een volwaardige onderneming.

Ons doel is uw succes

Onze ambitie is om uw bedrijf te begeleiden naar een succesvolle onderneming.

Hoe ontwikkelt u een goed rendement?

Elk bedrijf/ elke organisatie heeft mogelijkheden zich te verbeteren. Wij helpen om met u een risico-analyse op te stellen, de sterke en zwakke kanten van uw bedrijf/organisatie te belichten en uw beleid bij te stellen op basis van de financiële cijfers. Dat kan periodiek of eenmaal per jaar. Daarnaast kijken we ook naar andere factoren die voor uw bedrijf/organisatie van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld hoe de markt zich ontwikkelt of welke cao-veranderingen eraan komen die gevolgen hebben voor de salariskosten.

Ondersteuning bij uw personeelsadministratie

U ontvangt ondersteuning bij de opzet van uw personeelsadministratie, bij het bijhouden van uw personeelsdossiers en bij het opstellen van diverse soorten arbeidsovereenkomsten. Wij bespreken welke personeelsverzekeringen voor uw bedrijf van belang zijn, waar een mogelijke verbetering in de samenstelling van het personeel is te vinden, mogelijke subsidies,oplossingen bij noodzakelijk ontslag, opties bij langdurig ziekteverzuim en andere relevante factoren.

Handige links voor ondernemers

Als ondernemer heeft u te maken met allerlei zaken op gebieden waar u niet allemaal evenveel tijd aan kunt/wilt besteden. Uw onderneming heeft bijvoorbeeld naast marktwerking, concurrentie, analyse van het bedrijfsgebeuren, technologie, duurzaamheid & milieu, ethisch ondernemerschap en lokale regels van gemeenten ook te maken met juridische zaken, specifiek de belastingwetten, internationaal recht (buitenlands personeel). Verschillende instanties kunnen u met hun specifieke expertise hierbij goed van dienst zijn.

Uw boekhouding en salarisadministratie aan ons uitbesteden?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies

Copyright © 2017 Van Dalsum Administratiekantoor

Click Me